رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

موسيقي

528. چنانچه كسي به ناچار در محيطي باشد كه نوار مبتذل پخش ميشود و چارهاي ندارد تكليفش چيست؟

استماع و گوش دادن حرام است، ولي به گوش رسيدن آن حرام نيست. بنابراين، در صورت اضطرار، توقف در آن محيط مانعي ندارد، به موسيقي گوش ندهد؛ هرچند به گوش او برسد.

529. گوش دادن به موسيقي متناسب با مجالس لهو و لعب، چنانچه در فرد تأثير نگذارد، چه حكمي دارد؟

موسيقي‎هايي كه با مجالس لهوولعب و غفلت متناسب است حرام شمرده مي‎شود، و ملاك حرمت تأثيرگذاري بر نوع مردم است، اگرچه بر شخص خاص اثر نداشته باشد.

530. گوش دادن آقايان به نواري كه خوانندهاش خانم باشد و از سرودههاي شعرايي مثل حافظ و مولوي و... بخواند چه حكمي دارد؟

چنانچه صداي زن به‌صورت غنا نباشد و گوش دادن آن

 

به قصد لذت انجام نگيرد و مفسده‎اي بر آن مترتب نگردد، اشكال ندارد و اگر يكي از ويژگي‎هاي ياد شده را دارا باشد، گوش دادن به آن جايز نيست.

531. هر نوع موسيقي كه بتوان با آن رقصيد چه حكمي دارد؟

موسيقي مطلقا حرام است.

532. درصورتي‌كه آهنگِ ترانههاي غير مجاز با ادواتي كه برخي آن را مجاز مي‌دانند نواخته شود، گوش دادن به آنها چه حكمي دارد؟

موسيقي به معناي نواختن آلات طرب كه انواع متعدد دارد، حرام است، چه همراه با آواز باشد و چه نباشد، و غنا كه آواز مطرب و مناسب با مجالس لهو است، بنفسه حرام است، اگرچه همراه با آلات موسيقي نباشد، و شرط مطرب بودن، در حرمت غنا است و اما استماع آلات موسيقي مطلقا حرام است.

533. اگر مسئولان هيئت، از نذورات و تبرّعات افراد كه براي هيئت ميدهند، وسايل موسيقي بخرند چه صورت دارد؟

خريد وسايل لهوي حرام است و خريداران در برابر پول هيئت كه صرف خريد اين ابزار مي‎كنند، ضامن هستند.

534. چند سالي است كه استفاده از آلات موسيقي در برخي هيئتهاي مذهبي مرسوم شده است، حكم آن چيست؟

 

استفاده از ابزار و آلات مختص موسيقي‎ لهوي حرام است، و در غير مختص هم، جايز نيست.