رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

احکام ارث

497. برادر و خواهري داريم كه مادر آنها غير از مادر ما است ـ مادر آنها را پدرم صيغه‌ كرده بود ـ آيا آنها هم از پدرم ارث ميبرند؟

فرزندي كه مادرش در عقد موقت بوده از تمام حقوق فرزندي بهره‎مند مي‎شود و ارث پدر به تمام فرزندانش مي‎رسد و فرقي بين فرزندان نيست.

498. آيا پدر و مادر ميتوانند يكي از فرزندان را از ارث محروم كنند؟

وصيت به محروميت يكي از ورثه از ارث، خلاف شرع و باطل است و اثر ندارد.

499. آيا چيزهايي را كه فرزندان در زمان حيات پدر يا مادر براي ايشان ميخرند، ميتوانند پس از مرگشان براي خود بردارند؟

اگر اشياي مذكور را به پدر يا مادر بخشيده و در اختيار آنها قرار داده‎اند، ملك ايشان است و پس از فوت، حكم ساير اموال را دارد.

500. كسي از دنيا رفته و چون ورثهاي نداشته، همسايگان

 

اموال او را در مجالس فاتحه و خيرات صرف نمودهاند، آيا عمل آنان صحيح بوده است؟

وارث شخص بي‌وارث، امام(علیه‌السلام) و در زمان غيبت، مجتهد جامع‎الشرايط است. بنابراين، اگر بدون اجازه از مجتهد خرج شده باشد، خرج‌كننده، ضامن است و بايد از مجتهد كسب رضايت كند.

501. پدرم در جواني فوت شده است؛ آيا ما از اموال پدربزرگ همراه با عموها ارث ميبريم؟

اگر پدر شما قبل از پدربزرگ فوت شده است، سهمي از ارث پدربزرگ به شما نمي‎رسد.

502. آيا وصي ميتواند به جهت گرفتاري و مشكلات، امر وصايت را به ديگري واگذار نمايد؟

وصي مي‎تواند به شخص ديگري براي انجام امور وصيت، وكالت بدهد؛ اما انتقال مسئوليت وصايت به ديگري صحيح نيست.