رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

صله رحم

567. اگر پدر و مادر، با بستگان خود قطع رابطه كنند،

 

تكليف فرزندان چيست؟

فرزندان به وظيفه خود عمل نمايند؛ مگر آنكه رفتن آنها موجب آزار والدين باشد كه در اين صورت، مي‎توانند با نامه يا تماس تلفني، صله رحم نمايند.

568. چه موقع قطع رحم جايز است؟

صله رحم حتّي با خويشاوندان فاسق واجب است و لازم است در ارشاد آنان تلاش شود. بلي چنانچه سختي و مشقتي در بين باشد، صله رحم وجوب ندارد؛ ولي بايد توجّه داشت كه لازم نيست اين عمل با رفتن به منزل ارحام و مهماني كردن و مهمان شدن و... انجام گيرد. همين اندازه كه قطع رحم نشود كافي است و اين كار با پيغام فرستادن يا تماس تلفني يا نوشتن نامه يا سلام كردن هم محقّق مي‎شود.

569. در صله رحم نسبت قرب و بعد ارحام بر چه ملاكي استوار است؟ آيا تلفن كردن براي صله رحم كافي است؟

صله رحم به هر شكلي كه انسان بتواند باتوجه‌به شرايطش انجام دهد، رافع تكليف است؛ مثلاً براي كسي كه امكان ديدار حضوري بر اثر بعد مسافت يا علل ديگر وجود ندارد، تلفن زدن يا حتي مكاتبه مي‎تواند رافع

 

تكليف باشد. منظور از قطع رحم اين است كه انسان به‌‌طوركلي نسبت به خويشاوند خود بي‎اعتنا شود.

ارحام، كساني هستند كه در مراتب ارث واقع مي‎شوند؛ مانند پدر و مادر، برادر و خواهر و فرزندان آنها و عمو، عمه، خاله، دایي و فرزندان آنها.

570. وقتي فرد ببيند برادرش به وظايف ديني ]نماز، خمس و...[ عمل نميكند و به تذكر هم گوش نميدهد، ميتواند رفت‌وآمد نداشته باشد و صله رحم را به احوال‌پرسي تلفني و مانند آن محدود كند؟

صله رحم به نحو مذكور در سؤال كفايت مي‎كند؛ هرچند در صورت احتمال تأثير، بهتر است رفت‌وآمد را قطع نكند. بلي، اگر قطع رابطه در توجه او به وظايف شرعي مؤثر باشد، از باب نهي از منكر لازم است.