رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

ارتباط با نامحرم

433. سلام بر نامحرم چه حكمي دارد؟

در محيط‎هاي جمعي سلام بر جمع مانعي ندارد؛ ولي بهتر است از سلام‎هاي خصوصي كه نوعاً زمينه‌ساز فتنه

 

است، اجتناب شود. از اميرمؤمنان× روايت شده است كه فرمود: «من به زن جوان سلام نمي‎كنم؛ زيرا مي‎ترسم در قلبم چيزي خلجان كند كه مطلوب پروردگار نيست».

434. آيا صحبت با نامحرم در محيط خلوت و به مدت طولاني جايز است؟

اگر محيط خلوتي باشد كه ديگري نتواند به آن وارد شود بودن دو نامحرم در آن مكان، حرام است، و در غير آنجا هم، اگر صحبت‌هاي شهواني باشد، يا مفسده ديگري بر آن مترتب شود، جايز نيست.

435. آيا ميتوانيم با دختر نامحرمي، صيغه خواهر و برادري بخوانيم، و مثل خواهر و برادر با هم رفتار كنيم؟

خير، صيغه خواهر و برادري با نامحرم مشروع نيست، آنچه موجب محرميت مي‎شود، انجام عقد ازدواج به‌صورت دائم يا موقت، با رعايت شرایط مربوطه است.

436. در خانواده ما رسم است كه در ميهمانيها همه بستگان با يكديگر دست ميدهند. دست‌دادن بدون ‌قصد لذت چه صورت دارد؟

دست دادن با نامحرم، اگرچه از بستگان نزديك مثل پسردايي و پسرعمو باشند، حتي بدون قصد لذت هم جايز نيست. لازم است آنها را با احكام شرعي آشنا سازيد.

 

437. آيا دايي يا عموي جوان ميتواند دختر خواهر يا دختر برادر خود را كه جوان است، ببوسد؟

اگر قصد لذت شهواني و ريبه در كار نباشد، اشكال ندارد.

438. لبخند زدن هنگام صحبت با نامحرم چه حكمي دارد؟

لبخند زدن و هر كاري كه در معرض تهييج نامحرم است، جايز نيست، و در حديث آمده كه هزار سال حبس در آخرت مجازات يك كلمه شوخي با نامحرم است.

439. اگر انسان با دوست‌دختر خود به امامزاده برود و زيارت كند، آيا زيارتش همانند دوست معمولي صحيح است؟

رفتن به زيارت امامزادگان براي كسب ثواب است. اگر انسان در مسير كسب ثواب، گناهي مرتكب گردد، واضح است كه به پاداش مذكور نخواهد رسيد و چه‌بسا موجب افزايش گناه نيز بشود.