رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

عقد ازدواج

399. آيا خواندن صيغه عقد ازدواج، درحالي‌كه زن در عادت ماهانه باشد، صحيح است؟

اشكال ندارد؛ و پاك بودن زن در وقت خواندن عقد، شرط صحت عقد نيست.

400. آيا عقد ازدواج نياز به شاهد دارد؟

در ازدواج دائم يا موقت، نياز به حضور شاهد نيست.

401. آيا ازدواج دختر سيد با غير سيد اشكال دارد؟

خير، اشكالي ندارد؛ لكن سزاوار است شوهر، حرمت همسر سيده خود را بيش‎تر رعايت كند.

402. اگر بخواهيم عقد موقت را به عقد دائم تبديل كنيم، چگونه عمل كنيم؟

بايد مدّت عقد موقت تمام شود و يا بقيّه مدت را شوهر ببخشد و سپس عقد دائم خوانده شود و در غير اين صورت، عقد دائم باطل است.

403. فرزندي كه در عقد موقت به وجود ميآيد، مربوط

 

به چه كسي است؟

همانند فرزندي كه در عقد دائم متولد مي‎شود، به پدر و مادر شرعي تعلق دارد و از يكديگر ارث هم مي‎برند، و نفقه و مخارج او بر عهده پدر است.

404. كسي‌كه همسر خود را طلاق داده است آيا ميتواند در ايام عده او را به عقد موقت خود درآورد؟

در طلاق باين اشكال ندارد، اما در طلاق رجعي عقد صحيح نيست، و در صورت لمس يا نزديكي رجوع محسوب مي‎شود.

405. اگر به كسي براي خواندن عقد ازدواج يا طلاق وكالت داديم و بعد پشيمان شديم، ولي وكيل صيغه عقد يا طلاق را جاري كرد، آيا عقد و طلاق صحيح است يا خير؟

عمل وكيل تا زماني كه مطلع از عزل نشده ممضي و پذيرفته شده است. بنابراين، اگر پس از پشيماني به وكيل اطلاع نداده باشيد، عقد و يا طلاق صحيح است؛ و اگر اطلاع داده باشيد، عقد فضولي است و منوط به اجازه شما است، اما طلاق باطل است.

406. روابط بين خانم با نامزدش بايد چگونه باشد، آيا بايد به تمام خواستههاي او پاسخ دهد؟

نامزد قبل از اجراي صيغه عقد نامحرم است. اما وقتي

 

صيغه عقد شرعي بين زن و شوهر خوانده شد، وظايفي كه ازنظر شرع مقدس براي هريك از طرفين تعيين شده و در رساله‎هاي عمليه بيان گرديده، بر عهده آن دو مترتب مي‎شود؛ هرچند هنوز مراسم رسمي عروسي انجام نشده باشد. در اين صورت، طرفين مي‎توانند هرگونه لذتي از يكديگر ببرند. البته خوب است آن مقدار از روابط كه عرفاً و طبق مرسوم به بعد از عروسي موكول شده رعايت شود.

407. آيا لازم است با هر دختري كه خانواده برايم انتخاب ميكند، ازدواج كنم؟

خير، مجبور به ازدواج با او نيستيد؛ ولي از آنجا كه پدر و مادر در امر ازدواج بيش از شما تجربه دارند و نكاتي را در نظر مي‎گيرند كه شايد مورد توجه شما نباشد، مناسب است شما شرايط لازم همسر آينده خود را با ايشان مطرح كنيد تا انتخاب دقيق‎تر صورت گيرد.

408. ازدواج با كفار، در چه صورتي جايز است؟

ازدواج زن مسلمان با مرد كافر ـ اهل كتاب و غير اهل كتاب ـ و ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير اهل كتاب، حرام و باطل است؛ بلي، مرد مسلمان مي‎تواند با كافر اهل كتاب ـ يهودي، مسيحي و زرتشتي ـ ازدواج موقت نمايد، بلكه ازدواج دائم نيز جايز است اگرچه خلاف احتياط است.

 

409. آيا ميتوان با دو خواهر ازدواج موقت كرد؟

جمع بين دو خواهر در ازدواج دائم يا موقت جايز نيست.

410. استفاده از زنجير، انگشتر و حلقه نامزدي طلا براي مردان چه صورت دارد؟

زينت به طلا براي مرد در هر حال حرام و نماز با آن نيز باطل است.

411. حكم طلاي سفيد براي مردان چگونه است؟

طلاي زرد، اگر مخلوط نقره داشته باشد كه در اصطلاح برخي طلاي سفيد ناميده مي‎شود، براي مرد جايز نيست؛ اما پلاتين كه فلز ديگري غير از طلا است، براي مردان اشكال ندارد.