رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

خرید و فروش

327. اجناسي را كه از سابق در مغازه مانده و خريد ارزان داشتهايم، ميتوانيم به قيمت روز بفروشيم؟

مانعي ندارد؛ ولي سعي كنيد بي‎انصافي نشود كه آثار سوء دارد.

328. خريد و فروش چيزهايي كه احتمال دزدي بودن آنها را ميدهيم، چگونه است؟

صرف احتمال مسروقه‌ بودن‌ كالا مضر نيست؛ اما اگر بعداً معلوم شود كه مال ديگري است، بايد به صاحبش برگردانده شود.

329. آيا معامله مال مسروقه باطل است يا فضولي؟

تصرف در مال مسروقه حرام است، و اگر معامله‎اي بر روي آن انجام گيرد، فضولي است، كه با رد مالك باطل مي‎شود.

330. حكم پولي كه دلال معاملات حرام [مثل واسطه در گرفتن قرض ربوي از طرفين معامله ميگيرد چيست؟

واسطه‎گري و دلالي براي معاملات حرام، حرام است و

 

بايد پولي را كه براي اين كار گرفته، به صاحبش برگرداند.

331. كساني كه به فالگيري مشغولند، اولاً كار آنها چه صورت دارد و ثانياً پولي كه به آنها داده ميشود، جايز است يا خير؟

عمل آنها حرام است و پول دادن در مقابل آن، تضييع مال و استفاده از آن پول هم اكل مال به باطل و حرام است.

332. كساني كه ازطريق فروش مواد مخدر پولي به دست آوردهاند و فعلاً توبه كردهاند، نسبت به پولهاي مذكور چه تكليفي دارند؟

اگر واقعاً از گناه خود توبه كنند، ان‌شاء‌الله خداوند متعال آنها را مي‎آمرزد و نسبت به اموالي كه جمع كرده‎اند، لازم است به مرجع تقليد خود مراجعه نمايند تا وظيفه ايشان را بيان نمايد.

333. آيا پيشخريد اجناس به قيمت‌ كمتر صحيح است؟

اشكال ندارد، مشروط به آنکه تمام قيمت را نقد بپردازد.

334. خريد و فروش و به گردن انداختن صليب چه صورت دارد؟

معامله صليب و به گردن آويختن آن حرام است.