رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

شرایط واجب شدن زکات

303. پرداخت زكات گندم و جو در چه زماني لازم است؟

وقتي‌كه گندم و جو دانه مي‎بندد، وقت تعلق زكات است و پرداخت آن در زمان جمع‎آوري محصول است.

304. زكات سرمايه چند درصد آن ميباشد؟

نظر مشهور فقهاي شيعه آن است كه زكات به نُه چيز تعلق مي‎گيرد، و زكات سرمايه كسب واجب نيست.

305. اگر شخصي مخارج سالش را نداشته باشد، ولي گندم او به حدّ نصاب برسد، زكات بر او واجب است، يا خير؟

بلي، بايد زكات گندم خود را بپردازد، و اگر فقير است، ديگران مي‎توانند به او زكات بدهند.

306. زمان پرداخت زكات فطره چه موقع است؟ آيا ميتوان براي رساندن به فقير خاصي پرداخت زكات را به تأخير انداخت؟

زمان پرداخت زكات فطره در روز عيد فطر است و براي پرداخت به فقير خاصي مي‎توان به تأخير انداخت؛

 

اما نبايد در پرداخت آن مسامحه و كوتاهي گردد و مي‎توانيد به‌وسيله پست يا بانك براي او ارسال نماييد.

307. آيا كساني كه محصول خود را به‌صورت غوره يا انگور مي‌فروشند و آن را كشمش نمي‌كنند واجب است زكات بپردازند.

درصورتي‌كه ‌كشمش آن به حد نصاب برسد زكات دارد، هرچند انگور آن به مصرف برسد و تبديل به كشمش نشود.

308. چرا علماي شيعه زكات را فقط در نه چيز ميدانند؟ بهتر نيست كه به‌جاي زكات شتر از وسایل موتوری مثل ماشین و نیز مثل كارخانجات، زكات گرفته شود؟

به نظر علماي شيعه، زكات، يك واجب مالي است كه مورد و مصرف آن بر طبق روايات اهل‌بيت عصمت و طهارت^، تعيين شده است؛ اما نسبت به ماشين و كارخانجات و ساير اموال، هرگاه حكومت اسلامي نياز داشته باشد، به ‌مقداري‌ كه ضرورت داشته باشد و مصلحت بداند، مي‎تواند از آنها ماليات دريافت ‌كند و مورد مصرف را خود تعيين مي‎كند و نيازي به‌ گسترش موارد زكات نيست.