رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

احکام اعتكاف

269. آيا كسي كه معتكف شده ميتواند روزههاي سه روز اعتكاف را به‌عنوان نذري يا قضا يا كفاره حساب كند؟

بلي، مي‎توان روزه قضا و كفاره و نذر را در اعتكاف به‌جا آورد و لازم نيست روزه، براي خصوصِ اعتكاف باشد.

270. آيا در اعتكاف، حياط مسجد حكم مسجد را دارد؟

حياط مسجد حكم مسجد را ندارد؛ مگر آنكه معلوم شود حياط را هم به‌عنوان مسجد وقف كرده‎اند.

271. آیا براي رفتن به نماز جمعه، ميتوان از محل اعتكاف خارج شد؟

ظاهراً از مواردي است كه مي‎توان خارج شد ولي بايد حداقل زمان لازم را رعايت كرد.

272. درصورتي‌كه شخص در روز سوم اعتكاف مريض شود يا اضطراري پيش آيد ميتواند اعتكاف را به‌هم بزند؟

درصورتي‌كه از گرفتن روزه معذور باشد اعتكاف باطل مي‎شود ولي كفاره ندارد.

273. آيا كساني كه به مكه ميروند، ميتوانند در

 

مسجدالحرام معتكف شوند؟

اگر قصد اقامه ده روز در مكه را داشته باشند، يا نذر روزه در سفر نموده باشند، اعتكاف اشكال ندارد و الا روزه صحيح نيست، و اعتكاف باطل است.

274. آيا در روزهاي اعتكاف ميتوانيم در كلاس درس شركت كنيم؟

رفتن به كلاس درس از موارد مجاز خروج از محل اعتكاف نيست.

275. اگر در حال اعتكاف، جايي از بدن نجس شود، آيا لازم است فوراً آن را تطهير كنيم؟

خير، تطهير آن، وجوب فوري ندارد.

276. آيا در حال اعتكاف، لازم است دائماً با وضو باشيم؟

دائم وضو داشتن در حال اعتكاف، واجب نيست؛ هرچند با وضو بودن، در هر حال، مستحب است.

277. اگر شخص در ايام اعتكاف در مسجد، جنب شود، چه وظيفهاي دارد؟

چنانچه محتلم شده باشد، بايد فوري از مسجد خارج شده، غسل جنابت انجام دهد و اعتكافش صحيح است؛ ولي اگر جنابت عمدي و بر اثر استمنا و مانند آن باشد، اعتكاف باطل مي‎گردد.

 

278. حداقل و حداكثر اعتكاف چقدر است؟

حداقل اعتكاف، سه روز است و حداكثري براي آن تعيين نشده است، و هرگاه دو روز به اعتكاف اضافه كند، اعتكاف روز سوم واجب مي‎شود، و افضل ايام اعتكاف ده روز آخر ماه رمضان است.

279. آيا در اعتكاف، اجازه پدر و مادر لازم است؟

در صورت عدم ايذا، اذن والدين شرط نيست، بلي اگر فرزند بداند كه پدر يا مادر، از انجام اعتكاف، به جهت مهرباني و شفقت بر او، ناراحت مي‎شوند، بايد رضايت ايشان را جلب نمايد و با نهي آنها، اعتكاف باطل مي‎گردد.

280. براي اعتكاف مستحب به مسجد رفتهايم؛ آيا مي‌توانيم آن را به‌هم بزنيم؟

اعتكاف مستحبي را مي‌توان قبل از پايان روز دوم برهم زد ولي اگر دو روز اعتكاف را در مسجد گذرانده باشيد، اعتكاف روز سوم بر شما واجب مي‌شود.

281. آيا اعتكاف در همه مساجد شهر صحيح است؟

اعتكاف بايد در مسجد جامع شهر باشد و در ساير مساجد و يا در نمازخانه‎هاي دانشگاه، صحيح نيست.

مسجد جامع، مسجدي است كه براي گروه خاصي ساخته نشده است در مقابل مسجد بازار و قبيله و محله

 

كه در آنها معظم اهل بلد جمع نمي‎شوند و آماده براي اجتماع آنها هم نشده است، ممكن است مسجد جامع متعدد و نزديك به هم باشد.

282. در چه صورت اعتكاف بر انسان واجب ميشود؟

درصورتي‌كه شخص، نذر يا عهد بر اعتكاف نمايد، يا قسم بر آن بخورد، اعتكاف بر او واجب مي‎شود و نيز كسي كه دو روز را در اعتكاف بگذراند، اعتكافِ روز سوم بر او واجب مي‎گردد.