رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

قضای روزه

247. آيا قضاي روزه رمضان را بايد پشت سر هم بگيريم؟

خير، پي‌درپي بودن روزه قضا، لازم نيست.

248. آيا براي روزههايي كه از شخصي قضا شده، ميتوان كسي را اجير نمود يا خير؟

تا شخص زنده است، ديگري نمي‎تواند براي او قضاي نماز و روزه به‌جا آورد؛ بلي، مي‎تواند وصيت كند كه اگر موفق به گرفتن قضاي روزه نشد، پس از مرگ براي قضاي روزه او كسي را اجير كنند.

249. كسي كه روزه قضاي رمضان بر عهده اوست، آيا ميتواند روزه قضاي پدر را بگيرد؟

درصورتي‌كه وقت روزه قضاي خودش وسعت دارد، مانعي ندارد.

250. در سال گذشته چند روز از روزههاي ماه رمضان را

 

افطار كردم و تعداد آنها را فراموش كردهام؛ حال چند روز روزه قضا بر من واجب است؟

به مقداري كه يقين داريد، قضاي آن را بگيريد و قضاي روزه‎هاي مشكوك واجب نيست؛ اگرچه گرفتن آن مطابق احتياط است.

251. آيا بايد قضاي روزههايي راكه در ماه رمضان به علت مسافرت يا بيماري نگرفتهام، فوري بگيرم؟

خير، لازم نيست؛ اما نبايد تأخير به حدي باشد كه مسامحه و كوتاهي در تكليف صدق كند.

252. اگر روزه قضا گرفته باشيم و ظهر به مهماني دعوت شويم، آيا ميتوانيم روزه را بشكنيم و در روزهاي بعد جبران نماييم؟

افطار روزه قضاي ماه رمضان (اگر وقت قضا تنگ نباشد) قبل از ظهر اشكال ندارد؛ اما افطار آن در بعد از ظهر، جايز نيست و كفاره نيز بر فرد واجب مي‎شود. كفاره آن، اِطعام ده مسكين و در صورت عجز از اطعام، سه روز روزه گرفتن است.

253. در گذشته بعضي از روزههايم را نگرفتهام، اكنون كه ناراحتي معده دارم، قضاي آن را چگونه به‌جا آورم؟

كفاره آنها را بپردازيد و قضاي روزه‎هاي گذشته را به‌جا

 

آوريد. البته لازم نيست قضاي آنها پي‌درپي باشد و اگر با فاصله هم نمي‎توانيد قضاي آن را به‌جا آوريد، هر وقت قدرت پيدا كرديد انجام دهيد؛ و در غير اين صورت بايد براي انجام آن وصيت كنيد. درباره روزه‎هاي امسال نيز اگر تا رمضان آينده قادر به انجام قضاي آن نشويد، گرفتن روزه واجب نيست؛ فقط كفاره آن را بپردازيد.

254. دختراني كه تازه به سن بلوغ ميرسند، و قدرت گرفتن همه روزهها را ندارند، چه وظيفهاي دارند؟

هر مقدار از روزه‎ها را كه مي‎توانند، در ماه رمضان بگيرند و قضاي بقيه آن را در طول سال به‌تدريج به‌جا آورند و اگر نمي‎توانند روزه بگيرند، فعلاً پرداخت كفاره (يك مُدّ طعام تقريباً 750 گرم طعام براي هر روز) كافي است و در سال‎هاي بعد قضاي آن را هم بگيرند.

255. آيا ميتوانيم قضاي روزه رمضان را در مسافرت بگيريم؟

خير، مگر آنكه قصد اقامت ده روز كرده باشيد.

256. پدرمان از دنيا رفته است، آيا ميتوانيم هم‌زمان روزههاي او را قضا كنيم؛ يا در گرفتن روزه قضا، ترتيب لازم است؟

هم‌زمان بودن روزه قضا اشكال ندارد، بنابراين چند نفر مي‎توانند در يك روز روزه قضاي او را به‌جا آورند.