رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

سجده

107. كسي كه باسرعت به سجده ميرود اگر سرش بيش از يك بار به مهر بخورد حكمش چيست؟

در مواردي كه سر بدون اختيار از محل سجده برمي‎گردد و دوباره بدون اختيار به محل سجده مي‎رسد، يك سجده محسوب مي‎شود و نماز صحيح است؛ اما اگر مي‎تواند بعد از برگشتن سر از محل سجده از فرود دوباره آن به مُهر جلوگيري كند؛ بايد از برگشتن سر به سجده خودداري كند و آن را يك سجده به حساب آورد (حتّي اگر ذكر سجده را نگفته باشد) و بعد از نشستن، دوباره به سجده برود و آن را سجده دوم خود حساب كند.

108. اگر در حال خواندن نماز، بچهاي مهر را بردارد، چه بايد كرد؟

اگر چيزي كه سجده بر آن صحيح است در دسترس او باشد، بايد بر همان سجده كند؛ وگرنه ـ اگر وقت وسعت دارد ـ نماز را بشكند و دوباره با چيزي كه مي‎توان بر آن سجده كرد، نماز بخواند. امّا اگر وقت تنگ است و نماز قضا مي‎شود، بايد به لباس خود سجده كند؛ و اگر آن هم ممكن نبود، به پشت دست سجده كند.

109. اگر هنگام گذاشتن پيشاني روي مهر نماز، قسمتي از

 

موي سر يا چادر بين پيشاني و مُهر حائل شود، وظيفه چيست؟

بايد به‌طوري كه پيشاني از روي مهر بلند نشود و سجده زياد نگردد، مو يا چادر را كنار بزنند و بعد از استقرار پيشاني روي مهر، ذكر سجده را بگويند. البتّه اگر پيشاني به مقداري كه در سجده لازم است، روي مهر باشد، كنار زدن چادر يا مو از پيشاني لازم نيست.

110. آيا در سجدههاي مستحب هم، بايد شرايط سجده واجب رعايت شود؟

در سجده‎هاي مستحب، مثل سجده شكر، رعايت شرايط سجده واجب لازم نيست.

111. آيا فقط در سجده آخر نماز ميتوانيم «يا ولي العافيه...» را بگوييم؟

دعاي مذكور و هر دعاي ديگر را مي‎توانيد در تمام سجده‎ها بخوانيد و مخصوص سجده آخر نماز نيست؛ بلكه خواندن دعا در حال ايستادن و نشستن و ركوع هم جايز است.

112. كساني كه روي صندلي و ميز نماز مي‌خوانند آيا در موقع سجده لازم است كه نوك انگشت شست پا روي زمين باشد؟

بلي لازم است.

 

113. بعضي از كساني كه نماز را نشسته ميخوانند، براي سجده مُهر را برداشته و به پيشاني ميچسبانند، آيا اين كار صحيح است، يا بايد پيشاني روي مهر بيايد؟

اگر بتوانند بايد با استفاده از ميز و مانند آن، محل سجده را بالا بياورند؛ و اگر به اين مقدار هم نمي‎توانند خم شوند، مُهر را با دست بالا آورده، پيشاني را بر آن بگذارند.

114. شخصي كه قادر به سجده كردن نيست، چه وظيفهاي دارد؟

مي‎تواند مهر را بر روي جاي بلند مثل ميز قرار دهد و بر آن سجده نمايد.

115. اگر علاوه بر هفت عضوي كه در سجده، واجب است روي زمين باشد، عضو ديگري هم روي زمين قرار گيرد، مثل آرنج، سجده چه صورت دارد؟

مانعي ندارد، و سجده او صحيح است.

116. آيا سجده بر روي سنگفرشهاي مسجد كه از سنگ چيني، مرمر و... ميباشد، صحيح است يا بايد از مهر استفاده نمود؟

سجده بر سنگ‎هاي مذكور صحيح است.