رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

شرایط غسل

44. آيا دست كشيدن به بدن در غسل لازم است؟

ملاك صحّت غسل، رساندن آب به همه اعضاي بدن است به ترتيبي كه در احكام غسل گفته شده است. اگر اطمينان به رسيدن آب به همه اعضا داشته باشيد، دست كشيدن لازم نيست.

45. اگر كسي پس از انجام غسل، متوجه شود كه قسمتي از موهاي بلند سر او آغشته به رنگ بوده و شسته نشده است، غسل او چه حكمي دارد؟

شستن موهاي بلند در غسل واجب نيست، و اگر پوست سر شسته شده باشد، غسل صحيح است.

46. اگر در بين غسل حدثي از انسان سر زند ]مثل بول و...[ آيا غسل را باطل ميكند؟

غسل باطل نمي‎شود؛ ولي براي كارهايي مانند نماز كه به طهارت نياز دارد، پس از غسل، واجب است وضو بگيرد.

47. اگر كسي نميدانست هنگام غسل كف پا را هم بايد

 

بشويد؛ ولي به‌طور معمول آب به كف پا هم ميرسد و شسته ميشود، آيا غسلش صحيح است؟ تكليف نماز و روزههايي كه با اين غسل انجام داده چيست؟

چون تمام طرف راست و چپ بدن حتي كف پا و لاي انگشتان بايد به نيت غسل شسته شود، بنابراين كسي كه قسمتي از بدن را به نيت غسل نشسته است، غسلش صحيح نيست و نمازهايي را كه با غسل غير صحيح انجام داده بايد قضا كند. البته روزه‎هايي كه گرفته صحيح است و قضا و كفاره ندارد.

48. اين جانب به وسواس مبتلايم و اطمينان به شسته شدن بدنم در غسل پيدا نميكنم، آيا ميتوانم از همسرم در غسل كمك بگيرم؟

در غير موارد اضطرار، كسي نبايد ديگري را وضو يا غسل دهد؛ اما اگر نگاه كند و بگويد كه به كجاي بدن آب رسيده است، اشكال ندارد.

49. آيا با غسل جنابت احتياطي ميشود نماز خواند؟

زماني با غسل جنابت مي‎شود نماز خواند كه شخص واقعاً جنب بوده و غسل كرده باشد؛ و با غسل احتياطي نمي‎شود نماز خواند.

50. در چه صورتي ميتوان به‌جاي غسل تيمّم كرد؟ آيا خجالت هم ميتواند مجوز تيمّم باشد؟

 

خجالت كشيدن مجوز تيمم كردن نيست و در احكام الهي خجالت كشيدن معنا ندارد؛ چنان‌كه در روايت است:«لا حَيَاءَ فِي الدّينِ». جواز تيمم تنها در هفت مورد است كه در رساله‎هاي عمليه ذكر شده است.

51. اگر انسان در خواب جنب شود آيا از موارد جنابت از حرام است؟

خير، احتلام (جنب شدن در خواب)، جنابت از حرام نيست.

52 . اينكه در رساله فرمودهاند: «غسل جنابت به‌خودي‌خود مستحب است» يعني چه؟ آيا هر وقت به حمام ميرويم ميتوانيم يك غسل جنابت مستحبي به‌جا آوريم؟

مقصود آن است كه اگر كسي جنب شود، قبل از داخل شدن وقت نماز، غسل براي او مستحب است ولي پس از داخل شدن وقت نماز يا براي انجام كارهاي ديگري كه شرط آن طهارت است، مثل طواف، غسل واجب مي‎شود و اگر شخص جنب نباشد، غسل كردن به‌عنوان جنابت معنا ندارد و لغو است.

53. آيا اگر قبل از داخل شدن وقت نماز، غسل جنابت انجام داديم ميتوانيم با آن نماز بخوانيم يا وضو لازم است؟

چنانچه كاري كه وضو را باطل مي‎كند (مثل خوابيدن، بول كردن و...) انجام نداده باشيد، مي‎توانيد با آن غسل، نمازهاي

 

واجب و مستحب را به‌جا آوريد و وضو گرفتن لازم نيست.

54. غسل مس ميت بر عهدهام بود فراموش كردم انجام دهم، پس از يك روز جنب شدم و غسل جنابت انجام دادم، آيا كفايت ميكند يا حتماً بايد غسل مس ميت را به‌جا آورم؟ در مسأله تكليف نماز و روزههايم چه ميشود؟

غسل جنابت از ساير غسل‎ها كفايت مي‎كند؛ هرچند در موقع غسل توجهي به وجوب غسل‎هاي ديگر نداشته باشيد. نمازهایي كه پس از مس ميت و قبل از انجام غسل جنابت خوانده‎ايد، قضا نماييد؛ ولي روزه آن روز صحيح است و قضا ندارد.

55. آيا لمس كردن استخوان مرده به غسل مسّ ميت نياز دارد؟

براي مسّ استخواني كه گوشت ندارد، و از ميّت جدا شده و آن را غسل نداده‎اند، بنا بر احتياط واجب، بايد غسل كرد. البته لمس استخوان شهيداني كه در جبهه به شهادت رسيده‎اند، غسل ندارد.

56. در حال جنابت يا عادت ماهانه ميتوان نماز ميت خواند؟

بلي مي‎توان نماز ميت خواند و نماز صحيح است؛ اگرچه احتياط مستحب آن است تمام چيزهايي كه در نمازهاي ديگر لازم است در نماز ميت نيز رعايت شود.

57. زمان غسل جمعه چه وقت است؟

وقت غسل جمعه از طلوع فجر تا اذان ظهر است؛ ولي

 

كسي كه تا آن موقع غسل جمعه انجام نداده، بعد از ظهر نيز مي‎تواند بدون قصد ادا و قضا آن را انجام دهد.

58. اگر چند غسل بر عهده انسان باشد، كدام‌يك را بايد زودتر انجام دهد؟

رعايت ترتيب بين غسل‎ها واجب نيست؛ بلكه مي‎توان همه غسل‎ها را در نظر گرفت و يك غسل به نيت همه آنها انجام داد و اگر غسل جنابت بر شخص واجب باشد، انجام غسل جنابت از ساير غسل‎ها كفايت مي‎كند.

59. آيا با غسل جنابت از حرام ميتوان نماز خواند؟

بلي، مانعي ندارد.

60. گاهي قبل از بول يا بعد از آن، مايع غليظي خارج ميشود؛ آيا اين مايع، حكم مني را دارد؟ اگر شك داشته باشيم رطوبتي كه خارج شده، مني است يا غير آن، چه وظيفهاي داريم؟

اگر علائم مني را كه در رساله توضيح‌المسائل نوشته شده، نداشته باشد، غسل لازم نيست و به شك خود توجه ننماييد.

61. دختري غسل جنابت از استمناء بر عهده داشته ولي به‌دليل آنكه اصلا ملتفت مسأله نبوده كه جنب شده، غسل نكرده است، و مدتي در همان حال نماز خوانده، تكليف او چيست؟

طهارت شرط واقعي براي نماز است، و بايد تمام نمازهايي كه بدون غسل جنابت خوانده است، قضا نمايد.

62. اگر كسي يقين كند كه همراه ادرار يك يا چند قطره

 

مني از او خارج شده است، آيا بايد غسل جنابت انجام دهد؟

بلي، با علم ‌به‌ خروج ‌مني ‌به همراه ادرار، غسل بر او واجب است.

63. آيا رفتن خانمي كه در ايام عادت است، به زيارت اهل قبور، مجالس روضه و حرم ائمه^ جايز است؟

رفتن حائض به مجلس روضه در غير مسجد و زيارت اهل قبور مانعي ندارد؛ اما توقف در حرم ائمه^ (اطراف ضريح مطهّر) اشكال دارد؛ ولي مي‎توانند در رواق‎هاي حرم توقف نمايند.

64. خانمي كه روز هفتم عادت غسل ميكرده، و در بعضي مواقع پس از غسل، تا روز دهم لكه‌بيني داشته، لكن غسل مجدد نميكرده است، نماز و روزههايي كه انجام داده است چه حكم دارد؟

تمام نمازهايي را كه بدون غسل مجدد خوانده، بايد قضا كند، و نسبت به روزه، اگر علم به حائض بودن نداشته، روزه‎ها قضا ندارد.

65. آيا اسراف در آب، موجب بطلان غسل ميشود؟

هرچند اسراف جايز نيست، اما موجب بطلان غسل نمي‎شود.

66. موقع شستن طرف راست بدن در غسل، آب به طرف چپ هم ميرسد؛ آيا اشكال دارد؟

خير، اشكال ندارد.

67. غسل جنابت با چه چيز باطل ميشود؟

 

اگر شخصي كه غسل جنابت كرده، يكي از كارهايي كه وضو را باطل مي‎كند، انجام دهد، بايد براي عبادات بعدي كه نياز به طهارت دارد، وضو بگيرد.