رفتن به محتوای اصلی
Submitted by modirsite on اوت 15, 2021

شرایط وضو

29. جوهر خودكاري كه روي دست باقي مانده آيا براي وضو و غسل اشكال ايجاد ميكند؟

جوهر خودكار و هر رنگ ديگر اگر جسميت داشته باشد و مانع رسيدن آب به پوست باشد، بايد برطرف شود؛ ولي اگر فقط رنگ است و جسميت ندارد، مثل اينكه بعد از شستن، باز اثر آن باقي باشد، براي غسل و وضو اشكال ندارد.

30. حكم وضو درصورتي‌كه به مژهها و ابروان خود مواد آرايشي يا پررنگ بكشيم چگونه است؟

اگر رنگ سرمه يا مداد پس از شستن در مژه و يا ابرو‌ بماند، مانع وضو نيست؛ ولي اگر جرم دارد، بايد برطرف شود.

31. ترشحاتي كه پس از خون‌ريزي از زخم خارج ميشود چه صورت دارد؟ آیا ميتوان با آن وضو گرفت؟

اگر خون يا خونابه نباشد، پاك است و مانع وضو نيست؛ اما اگر همراه با خون يا خونابه باشد، نجس است و براي وضو بايد رعايت شود.

 

32. كسي كه دست راست او از بالاي آرنج قطع شده است، چگونه ميتواند وضو و غسل را انجام دهد؟

در مورد سؤال پس از شستن صورت، دست چپ را بشويد و با همان دست مسح سر و پاها را به ترتيب انجام دهد.

33. اگر آبي خارج از آب وضو به اعضاي وضو بريزد، آيا وضو باطل ميشود؟

آب خارج از وضو اگر به محل مسح سر و پا بپاشد بايد قبل از مسح سر و پا، آنها را خشك نماید و در اين صورت وضو اشكال ندارد، همچنين اگر در موقع شستن صورت و دو دست، آب به آنها بپاشد، و با آن آب قصد شستن وضويي كند، در اين صورت نيز وضو صحيح است. تنها درصورتي‌كه پس از پايان شستن دست چپ آبي خارج از وضو به كف دست راست يا چپ برسد، نمي‎توان با آن مسح نمود.

34. آيا بستن شير آب در هنگام وضو، براي وضو اشكال دارد؟

خير، اشكال ندارد، بلي در حال مسح، اگر آب وضو غلبه بر رطوبت شير نداشته باشد، و مسح، مخلوط با آب خارج انجام شود، وضو باطل مي‎شود.

35. اگر در حين وضو چيزي بخوريم، وضويمان درست است؟

 

اشكال ندارد؛ ولي بهتر است انسان اعمال وضو را با توجه و حضور قلب بيشتر انجام دهد.

36. آيا ميتوان قبل از اذان وضو گرفت و بعد با همان وضو نماز خواند؟

وضو گرفتن به قصد با طهارت بودن مستحب است. بنابراين، با اين قصد مي‎توان قبل از وقت نماز، وضو گرفت و بعد از داخل شدن وقت نماز، با همان وضو، نماز خواند.

37. لمس آرم جمهوري اسلامي، كلمات «GOD»، «سيدالشهداء» و «ا...»، بدون وضو چه حكمي دارد؟

به‌طوركلي لمس كردن اسامي خداي تعالي به هر زبان كه نوشته شده باشد جايز نيست و بنا بر احتياط، مسّ اسامي پيامبر’، ائمّه معصومين^ و همچنين نام مبارك حضرت زهرا÷ بدون وضو جايز نيست؛ ولي به اين شكل نوشتن: «ا...»، اگر همزه آن به‌عنوان همزه الله نوشته شده باشد، مسّ آن بدون طهارت جايز نيست و سيدالشهداء اسم امام نيست و لمس آن بدون وضو جايز است. البتّه بايد از توهين و بي‎احترامي پرهيز شود و بنا بر احتياط از مسّ آرم جمهوري اسلامي بدون طهارت اجتناب گردد.

 

38. آيا قبل از وضو خشك بودن اعضاي وضو لازم است؟

خشك بودن صورت و دست‎ها قبل از انجام وضو لازم نيست، ولي محل مسح بايد خشك باشد و اگر مرطوب است باید به‌قدري كم باشد كه رطوبت مسح بر آن غلبه كند.

39. آيا ميتوانيم با وضويي كه براي خواندن قرآن گرفتهايم، نماز هم بخوانيم؟

بلي، تا آن وضو باطل نشده است، نماز و هر كاري را كه نياز به طهارت دارد، مي‎توان با آن انجام داد.

40. آيا دست مصنوعي را در وضو بايد شست و پاي مصنوعي را مسح كرد؟

شستن دست مصنوعي و مسح پاي مصنوعي در وضو لازم نيست.

41. برخي از مواقع، پس از وضو، شك در باطل شدن آن ميكنم؛ چه وظيفهاي دارم؟

به شك اعتنا نكنيد و تا يقين به باطل شدن وضو پيدا نكرده‎ايد، محكوم به طهارت هستيد و مي‎توانيد اعمالي را كه نياز به وضو دارند، انجام دهيد.